Hồng Thiện Mỹ

Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao

Ống nghiệm Heparin Lithium HTM dùng để tách huyết tương sử dụng trong các xét nghiệm sinh hóa.

icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao
 Ống nghiệm Heparin Lithium HTM, Mous Cao