Hồng Thiện Mỹ

Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp

Ống Nghiệm Serum HTM dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch.
icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Serum HTM, Mous Thấp