Hồng Thiện Mỹ

Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp

Ống nghiệm EDTA K2/K3 HTM được dùng lấy máu toàn phần trong các xét nghiệm huyết học

icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm EDTA K2/K3 HTM, Mous Thấp