Hồng Thiện Mỹ

Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp

Ống Nghiệm Chimigly HTM dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu)
icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp
 Ống Nghiệm Chimigly HTM, Mous Thấp