Hồng Thiện Mỹ

Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM

Ống nghiệm chân không Citrate HTM dùng trong xét nghiệm đông máu (Prothrombin time (PT); Activated Partial Thrombo-plastin Time (aPTT), Thrombin Time (TT); Fibrinogen…).

icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM
 Ống Nghiệm Chân Không Citrate HTM