Hồng Thiện Mỹ

Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao

Ống Nghiệm Citrate HTM dùng trong xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu
icon
Sản phẩm chính hãng
icon
Tư vấn tận tâm
icon
Vận chuyển linh hoạt

Sản phẩm đã xem

 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao
 Ống Nghiệm Citrate HTM, Mous Cao