hotline đặt hàng: 0938221100

Chúc mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27.02.2014

26/02/2015  00:00
Thầy thuốc có tầm, chữa lành bệnh tật.

Thầy thuốc có tâm, yêu mến bệnh nhân.

Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là tôn vinh thiên chức và nét đẹp quyện dệt từ hai giá trị TẦMTÂM của người hành nghệ y. TẦM là giỏi chuyên môn, chữa lành các bệnh tật. TÂM là thái độ đối xử với bệnh nhân như người thân, hết tình chăm lo với con tim yêu mến. Chính TẦM làm nên giá trị cao đẹp của hai chữ LƯƠNG Y, TẦM hướng đến bệnh tật, TÂM hướng đến bệnh nhân, xem bệnh nhân như chính bản thân mình.

 

Muôn đời, lương y "được người đời mãi mãi trọng quý", sống xứng đáng với sứ mạng cao cả và tôn quý của mình với trí thông, tâm sáng và tinh thần phục vụ cháy ngời trong phận vụ cứu sống, chữa lành cả thể xác và tinh thần bệnh nhân.

Nhân dịp trọng đại tôn vinh Thầy Thuốc việt Nam, Hồng Thiện Mỹ hết tình gửi trao đến Quý Anh/Chị những lời nguyện ước tốt đẹp nhất.

Thiên chức lương y, trọng muôn đời.
Sứ mạng cao quý, tỏa muôn nơi.
Trọn đời nguyện quyết gieo ân phúc.
Một lòng hiền mẫu với mọi người.

 

Trân trọng

CEO Hồng Thiện Mỹ - BS Tô Ánh Loan

Trang 1 / 3 1 2 3 »