hotline đặt hàng: 0938221100

Ống lưu mẫu huyết thanh - Ý

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

EPD-5.15

Ống lưu mẫu huyết thanh 1.5ml

1.000 cái/ bịch

Ý

CE,ISO

Các bài viết liên quan