hotline đặt hàng: 0938221100

Microcuvett UV

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

CUV-5.40

Microcuvett UV ( K1940)

100 cái/hộp

Ý

CE,ISO

CUV-5.37

Macrocuvet UV (K1937)

100 cái/hộp

Ý

CE,ISO

Các bài viết liên quan