hotline đặt hàng: 0938221100

Conical tube

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

CON- 5.15

Conical tube 15ml

150 ống / bịch

Ý

CE, ISO

CON-5.50

Conical tube 50ml

50 ống / bịch

Ý

CE, ISO

Các bài viết liên quan