hotline đặt hàng: 0938 22 11 00

Ống nghiệm Chimigly HTM

Ống nghiệm nhựa  PP 5ml (12 x 75mm) trung tính, nắp màu xám

  • Trên nhãn: Logo hình giọt nước bên trái, ba vòng tròn HTM bên phải.

 

 Các bài viết liên quan