hotline đặt hàng: 0938221100

Ống nghiệm thủy tinh

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

ONG- 6.4.10

Ống nghiệm thủy tinh 10x75

250 ống/ hộp

Đức

ISO 13485

ONG- 6.4.12

Ống nghiệm thủy tinh 12x75

250 ống/ hộp

Đức

ISO 13485

ONG-6.4.13

Ống nghiệm thủy tinh 13x100

250 ống/ hộp

Đức

ISO 13485

ONG-6.4.16

Ống nghiệm thủy tinh 16x100

250 ống/ hộp

Đức

ISO 13485

ONG-6.4.16.15

Ống nghiệm thủy tinh 16x150

250 ống/ hộp

Đức

ISO 13485

Các bài viết liên quan