hotline đặt hàng: 0938221100

Lamelle Economy

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

LAL-6.22.2.G

Lamelle 22x22 Economy

200 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

LAL-6.22.4.1

Lamelle 22x40

100 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

LAL-6.22.5.1

Lamelle 22x50

100 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

Các bài viết liên quan