hotline đặt hàng: 0938221100

Lamelle

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

LAL-6.22

Lamelle 22x22

100 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

LAL-6.22*

Lamelle 22x22

10 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

LAL-6.22.2

Lamelle 22x22

200 miếng/ hộp

Đức

CE, ISO

Các bài viết liên quan