hotline đặt hàng: 0938221100

Bộ lắng máu Macro

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

BLM-6.3

Bộ lắng máu Macro 3 chỗ (Giá VS 3 chỗ)

Bộ

Đức

CE, ISO

BLM-6.5

Bộ lắng máu Macro 5 chỗ (Giá VS 5 chỗ)

Bộ

Đức

CE, ISO

BLM-6.10

Bộ lắng máu Macro 10 chỗ (Giá VS 10 chỗ)

Bộ

Đức

CE, ISO

Các bài viết liên quan