hotline đặt hàng: 0938 22 11 00

Ống nghiệm chân không Glucose

Ống nghiệm chân không Glucose

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Glucose
2.0 ml
13 x 75
Màu xám
Sodium Fluoride + EDTA K3
4.0 ml
13 x 75