hotline đặt hàng: 0938 22 11 00

SD EV71 IgM

  • Chẩn đoán sớm nhiễm virus EV71 cấp tính IgM
  • Dễ sử dụng . Bảo quản ở nhiệt độ phòng
  • Thời gian xét nghiệm nhanh: 15 – 20 phút
  • Mẫu: Huyết thanh, huyết tương (5ml)

 

 

 

Các bài viết liên quan