hotline đặt hàng: 0938221100

TPHA

Bệnh giang mai là chứng bệnh hoa liễu gây ra bởi xoắn khuẩn có tên là Treponema pallidum. Bởi vì sinh vật này không thể nuôi cấy được trong môi trường nhân tạo do đó mà phép chẩn đoán bệnh giang mai nó tuỳ thuộc vào sự tương quan của dữ liệu lâm sàng với các kháng thể chuyên biệt thông qua việc thử nghiệm huyết thanh. Việc thử nghiệm huyết thanh đối với bệnh giang mai bằng cách sử dụng cardiolipin và lecithin như là kháng nguyên tỏ ra đơn giản để thực hiện nhưng phản ứng dương tính giả có thể xảy ra thường xuyên bởi vì test thử nghiệm sử dụng không phải là kháng nguyên của bệnh giang mai.
   Thuốc thử TPHA được sử dụng để phát hiện kháng thể kháng T.pallidum có trong huyết thanh của người bằng phương pháp ngưng kết gián tiếp. Hồng cầu của chim được bao phủ với thành phần kháng nguyên của vi khuẩn gây bệnh T.pallidum. Những tế bào thử nghiệm này sẽ tạo ra phản ứng ngưng kết nếu có sự tồn tại của một kháng thể chuyên biệt kháng  T.pallidum.

Các bài viết liên quan

1) Sử dụng mẫu huyết thanh tươi thu được sau khi quay ly tâm máu cô đọng lại.
2) Nếu không tiến hành thử ngay thì mẫu huyết thanh phải được bảo quản từ 2-8°C và không quá 3 ngày.
3) Nếu muốn để lâu hơn thì phải đông đá.
4) Như tất cả các test thử thuộc huyết thanh học, tán huyết hoặc huyết thanh bị hỏng sẽ không được sử dụng.
5) Không sử dụng huyết tương.
•    Định Tính:
Mỗi mẫu yêu cầu làm 3 giếng.
1.    Thêm 190µl dung dịch pha loãng vào giếng 1.
2.    Thêm 10µl huyết thanh vào giếng 1.
3.    Sử dụng micropipette, trộn đều hỗn hợp có trong giếng 1 và sau đó chuyển 25µl vào giếng 2 và 3.
4.    Đảm bảo rằng Test Cell và Control Cell đã được hoàn toàn huyền phù (Trước khi sử dụng thuốc thử cần phải lắc đều). Sau đó thêm 75µl Control Cells vào giếng 2. Thêm 75µl Test Cells vào giếng thứ 3.
5.    Gõ nhẹ nhàng vào microtiration plates để trộn đều hỗn hợp hoàn toàn.
6.    Để ở 45-60 phút ở nhiệt độ phòng.
7.    Chú ý! Để giếng phản ứng cách xa nhiệt, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp và bất cứ tác nhân rung động nào.
8.    Đọc kết quả. Kết quả có thể ổn định trong vòng 24 giờ nếu giếng được bao phủ.
•    Định Lượng.
Mỗi mẫu tiến hành trong 8 giếng . Dán nhãn từ A→ H.
1.    Thêm 25µl chất pha loãng từ giếng B đến H.
2.    Chuyển 25µl huyết thanh đã pha loãng với tỷ lệ 1:20 từ giếng A vào giếng B
3.    Sau đó, tiếp tục lấy 25µl của mẫu huyết thanh đã pha loãng từ giếng B và tiếp tục pha loãng theo thứ tự từ giếng B đến giếng H.
4.    Đảm bảo rằng tế bào Test Cell được huyền phù hoàn tòan. Thêm 75µl Test Cell từ giếng A đến giếng H. Tỷ lệ pha lõang của huyết thanh sẽ là từ 1/80 ở giếng A đến 1/10240 ở giếng H.
5.    Lắc nhẹ microtiration plate để trộn đều hòan tòan các thành phần có trong giếng.
6.    Ủ 45 -60 phút ở nhiệt độ phòng. Chú ý! Giữ microtiration plate tránh xa khỏi nhiệt, tránh ánh sáng trực tiếp và bất cứ tác nhân rung động nào.
7.    Đọc kết quả. Kết quả có thể ổn định trong vòng 24h nếu microtiration plate đựơc bao phủ.Phản ứng không đặc hiệu *
1.    Thêm 100µl mẫu huyết thanh vào  ống nghiệm nhỏ và sau đó thêm 400µl Control Cells. Trộn đều trong vòng 1 giờ.
2.    Ly tâm trong vòng 15 phút với vận tốc 1000 vòng/phút và thu lấy dịch nổi để tiến hành định tính.

KẾT QUẢ

TEST CELLS

CONTROL CELLS

Dương tính mạnh

Nhiều tế bào ngưng kết dưới đáy giếng

Không có phản ứng ngưng kết

Dương tính yếu

1/3 tế bào ngưng kết dưới đáy giếng

Không có phản ứng ngưng kết

Âm tính

Tế bào ở đáy giếng, vùng trung tâm không ngưng kết

Không có phản ứng ngưng kết

Không đặc hiệu *

Phản ứng dương tính

Phản ứng dương tính