hotline đặt hàng: 0938221100

RF Latex Kit


Định tính và bán định lượng Rheumatoid factor trong huyết thanh người.
Bảo quản: 2 – 8°C
Ngưỡng xét nghiệm: 8UI/ml

Thận trọng
1.  Sử dụng huyết thanh sạch bằng cách ly tâm để loại bỏ tế bào máu.
2.  Nếu test không tiến hành trong cùng ngày thì huyết thanh có thể lưu trữ ở 2 – 8°C trong thời gian không quá 72 giờ sau khi thu mẫu.
3.  Nếu thời gian lâu hơn thì mẫu vần phải đông lạnh.
4.  Khi mẫu huyết thanh bị nhiễm thì không được dùng.
5.  Không sử dụng mẫu huyết tương.

Các bài viết liên quan

1. Trước khi thử nghiệm cần đưa mẫu thử và hóa chất thử về nhiệt độ phòng.
2.  Lần lượt nhỏ 50 µl Control dương và giếng 1 của tấm lắc, 50 µl Control âm vào giếng 2, 50µl mẫu thử huyết thanh vào giếng 3, và các mẩu thử khác vào giếng 4, giếng 5 …(nếu có nhiều mẫu thử).
3.  Sau đó nhỏ thêm vào mỗi giếng nói trên 1 giọt CRP Latex Reagent.( Lưu ý lắc đều lọ RF Latex Reagent trước khi nhỏ).
4.  Trộn đều các giếng thử bằng các que nhỏ (mỗi que nhỏ cho 1 giếng thử)
5.  Lắc tấm lắc trong vòng 2 phút rồi đọc kết quả.
1)  Kết quả âm tính được chỉ định khi có một dạng chất lỏng có các hạt chất rắn li ti lơ lửng dạng sữa đục màu trắng đồng nhất không có sự kết dính khi được quan sát bởi chứng âm RF.
2)  Kết quả dương tính được chỉ định khi bất kỳ sự kết dính được quan sát trong hỗn hợp được thực hiện. Mẫu xét nghiệm phản ứng nên được so sánh với chứng âm của RF.

Sản phẩm cùng danh mục