hotline đặt hàng: 0938221100

ASO Latex Kit


Nhóm liên cầu khuẩn ß tán huyết nhóm A sản sinh ra nhiều độc tố khác nhau đóng vai trò như là kháng nguyên. một trong những loại độc tố là streptolysin-O được phát hiện bởi Todd vào năm 1932.
Một người bị nhiễm bởi liên cầu khuẩn ß tán huyết nhóm A sẽ sản sinh ra những kháng thể chuyên biệt kháng lại ngoại độc tố, một trong những ngoại độc tố đó là antistreptolysin-O. Lượng kháng thể có trong huyết thanh của bệnh nhân sẽ thể hiện mức độ nhiễm bệnh dựa vào khuẩn cầu chuỗi ß - tán huyết.
Thông thường tiến trình để xác định nồng độ antistreptolysin dựa trên tác động ức chế mà huyết thanh người tạo ra, trên khả năng tán huyết của streptolysin-O đã độc lực. Tuy nhiên, phản ứng kháng nguyên – kháng thể xảy ra một cách độc lập với hoạt động tán huyết streptolysin-O. Nhờ vào tính chất này hoạt động ta có thể thiết lập thử định tính và định lượng để xác định antistreptolysin-O bởi phản ứng ngưng kết của các phần tử trên bản kính nhựa.

Các bài viết liên quan

 1. Sử dụng mẫu huyết thanh tươi thu được sau khi quay ly tâm máu cô đọng lại.
 2. Nếu không tiến hành thử ngay thì mẫu huyết thanh phải được bảo quản từ 2-8ºC và không quá 3 ngày.
 3. Nếu muốn để lâu hơn thì phải đông đá.
 4. Như tất cả các test thử thuộc huyết thanh học, tán huyết hoặc huyết thanh bị hỏng sẽ không được sử dụng.
 5. Không sử dụng huyết tương.
 1. Đưa các lọ thuốc thử và các mẫu bệnh phẩm về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.
 2. Nhỏ 01 giọt (40µl) mẫu chứng ASO dương ở vị trí 1 trên bản kính.
 • Nhỏ tiếp một 01 giọt (40µl) mẫu chứng ASO âm ở vị trí 2 trên bản kính.
 • Sử dụng pipet hút khoảng 40µl huyết thanh nguyên chất không pha loãng ở vị trí 3 trên bản kính.
 • Tiếp tục làm giống như vậy đối với các mẫu bệnh phẩm tiếp theo. Chú ý, phải sử dụng các pipet khác nhau cho mỗi mẫu bệnh phẩm.
 • Ơ mỗi vị trí trên bản kính ta nhỏ 01 giọt thuốc thử ASO latex thật nhẹ nhàng và cẩn thận.
 1. Sử dụng que khuấy trộn lẫn hoà tan dung dịch trên, sau đó lắc nhẹ nhàng bản kính khoảng 3 phút và đọc kết quả trực tiếp
ĐỊNH TÍNH:
 1. Kết quả âm tính được chỉ định khi có một dạng chất lỏng có các hạt chất rắn li ti lơ lửng dạng sữa đục màu trắng đồng nhất không có sự kết dính khi được quan sát bởi chứng âm ASO.
 2. Kết quả dương tính được chỉ định khi bất kỳ sự kết dính được quan sát trong hỗn hợp đã thực hiện. Mẫu xét nghiệm phản ứng nên được so sánh với chứng âm của ASO.

Sản phẩm cùng danh mục