hotline đặt hàng: 0938221100

Bộ nhuộm Giemsa, Wright HTM

- Nhuộm tế bào tìm ký sinh trùng sốt rét

- Đếm tế bào máu

Các bài viết liên quan

Trình bày:
 Mã HH
 Tên hàng
 Quy cách
 Xuất xứ
 Tiêu chuẩn
 GEM- 0.100  Thuốc nhuộm Giemsa HTM
 100ml/chai
 HTM-VN  ISO 13485:2003
 GEM- 0.500  Thuốc nhuộm Giemsa 500ml HTM  500ml/chai  HTM-VN  ISO 13485:2003
 BNG- 0.500  Buffer nhuộm Giemsa HTM  500ml/chai  HTM-VN  ISO 13485:2003
 WRI-0  Thuốc nhuộm Wright HTM  500ml/chai  HTM-VN  ISO 13485:2003
 BNW- 0.500  Buffer nhuộm Wright HTM  500ml/chai  HTM-VN  ISO 13485:2003
- Phết máu mỏng trên lam, để khô.
- Đổ dung dịch Wright lên lam.
- Sau 1 phút, đổ dung dịch đệm bằng với lượng dung dịch Giemsa hoặc Wright đã sử dụng lên lam.
- Sau 7-10 phút, rửa nước, để khô.
- Xem dưới kính hiển vi