hotline đặt hàng: 0938221100

Bộ nhộm BK đàm HTM

 - Phát hiện vi trùng Lao trong mẫu đàm

Các bài viết liên quan

 Bộ nhuộm BK đàm
 Quy cách
 Xuất xứ
 Tiêu chuẩn
1.    DD Fuchsin
2.    Acid alcohol
3.  DD Methylen blue
 
3 chai x 100ml
3 chai x 500ml

 HTM-VN  ISO 13485:2003
- Thực hiện phết mẫu mỏng, để khô và cố định.
- Phủ dung dịch Fuchsin ngập lam, hơ nóng cho bốc hơi 3 lần /5 phút hoặc để yên  trong 10 phút.
- Để nguội và rửa nước.
- Tẩy bằng dung dịch acid alcohol cho đến hết màu.
- Rửa nước.
- Nhuộm với dung dịch Methylen blue trong 1 phút.
- Rửa nước, để khô.
- Xem dưới kính hiển vi.